Leo — Установка

1. Встановіть останню версію

https://github.com/AleoHQ/leo/releases/download/v1.0.3/leo-v1.0.3-x86_64-apple-darwin.zip

https://github.com/AleoHQ/leo/releases/download/v1.0.3/leo-v1.0.3-x86_64-unknown-linux-gnu.zip

Переглянути всі релізи Leo можна тут.

2.1 Установка за допомогою Rust

Ми рекомендуємо встановлювати Rust за допомогою rustup. Ви можете встановити rustup наступним чином:

  • macOS або Linux:
  • Windows (64-bit):

Завантажте виконуваний файл для Windows 64-bit і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

  • Windows (32-bit):

Завантажте виконуваний файл для Windows 32-bit і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

2.2a Збірка за допомогою Crates.io

Ми рекомендуємо встановити Leo таким чином. У терміналі запустіть:

Тепер, щоб використовувати Leo, в терміналі виконайте команду:

3. Збірка з сирцевого коду

В якості альтернативи ви можете встановити Leo, зібравши його з сирцевого коду наступним чином:

В результаті буде створений виконуваний файл в каталозі ./target/release. Щоб запустити Leo, виконайте таку команду:

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store