Leo — Установка

Alexander Budovskiy
1 min readFeb 20, 2022

1. Встановіть останню версію

Установка для MacOS

https://github.com/AleoHQ/leo/releases/download/v1.0.3/leo-v1.0.3-x86_64-apple-darwin.zip

Установка для Ubuntu —

https://github.com/AleoHQ/leo/releases/download/v1.0.3/leo-v1.0.3-x86_64-unknown-linux-gnu.zip

Переглянути всі релізи Leo можна тут.

2.1 Установка за допомогою Rust

Ми рекомендуємо встановлювати Rust за допомогою rustup. Ви можете встановити rustup наступним чином:

  • macOS або Linux:

curl — proto ‘=https’ — tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

  • Windows (64-bit):

Завантажте виконуваний файл для Windows 64-bit і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

  • Windows (32-bit):

Завантажте виконуваний файл для Windows 32-bit і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

2.2a Збірка за допомогою Crates.io

Ми рекомендуємо встановити Leo таким чином. У терміналі запустіть:

cargo install leo-lang

Тепер, щоб використовувати Leo, в терміналі виконайте команду:

leo

3. Збірка з сирцевого коду

В якості альтернативи ви можете встановити Leo, зібравши його з сирцевого коду наступним чином:

# Завантаження сирцевого коду

git clone https://github.com/AleoHQ/leo

cd leo

# Збірка релізу

$ cargo build — release

В результаті буде створений виконуваний файл в каталозі ./target/release. Щоб запустити Leo, виконайте таку команду:

./target/release/leo

--

--