Мова програмування Leo

Ласкаво просимо в мову програмування Leo. Leo — це функціональна, статично типізована мова програмування, створена для написання приватних додатків.

Мова Leo в даний час знаходиться в активній розробці. Будь ласка, слідкуйте за змінами в репозиторії на GitHub.

Установка LEO

Перейдіть до розділу Installation для отримання інформації про те, як встановити LEO.

Початок роботи

Ознайомтеся з керівництвом Hello World для короткого знайомства з Leo та Leo CLI.

Документація по мові

Щоб вивчити основні поняття і синтаксис Leo, почніть з макета програми Leo. Leo комплектується просунутою системою тестування для написання модульних та інтеграційних тестів. Щоб дізнатися більше, прочитайте розділ “Написання тестів”.

Програмна модель

Програми Leo призначені для роботи з Aleo записами і даними транзакцій. Розуміння того, як отримувати доступ до цих даних і робити обчислення, необхідно для написання приватних приватних додатків. Прочитайте розділ Model, щоб дізнатися більше.

Документація по інтерфейсу командного рядка

Leo CLI надає набір команд, що полегшують програмування в Leo.

  • Розробляти свої програми за допомогою new, build, watch, test та clean.
  • Завантажувати пакети з менеджера пакетів Aleo за допомогою функцій add, remove, login та publish.
  • Як тільки ваша програма Leo буде скомпільована, генерувати докази за допомогою setup, prove та run.

Додатковий матеріал

Чи правильно відформатовано ваш код Leo? Ознайомтеся з офіційним Style Guide та Common Patterns (загальними шаблонами) .

Знайшли баг? У вас є ідея з приводу фічі? Зверніться до розділу “Known Bugs” і керівництву по спільній розробці Contributing Guide.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store